Förtroendevalda hos oss.

Jouko Broström (C)

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Lantmäteriförrättningar - Gode män Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-10-30 - 2022-10-30