Förtroendevalda hos oss.

Pauline Ahlnér Svenn (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-8311141 (mobil)

Postadress:
Bäckgatan 3 565 32 MULLSJÖ
(bostad)

E-post:
pauline.ahlnersvenn@mullsjo.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Budgetberedningen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommuninvest ek för Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ersättare 2018-10-30 - 2022-10-30