Förtroendevalda hos oss.

Lars Eriksson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0392-31208 (bostad)
076-2113862 (mobil)

Postadress:
Nyhem Haga 565 92 MULLSJÖ
(bostad)

E-post:
lars.eriksson@mullsjo.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Budgetberedningen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Lantmäteriförrättningar - Gode män Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-10-30 - 2022-10-30
Valnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31